Start  /  O wydawnictwie

Wydawnictwo KARABELA D. Chojnacka

Wydawnictwo KARABELA D. Chojnacka jest kontynuacją wydawnictwa Pelta W. Chojnacki. Działamy na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr. 431832. Specjalizujemy się w publikacjach z dziedziny munduroznawstwa, a w szczególności o mundurach epoki napoleońskiej. Nasze zamierzenia wydawnicze związane są z osobą znanego malarza batalisty i wyśmienitego znawcy mundurów Ryszarda Morawskiego.

Wszystkie przedstawione na stronie: www.karabela.waw.pl treści i ilustracje podlegają ochronie na mocy Ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r., nr 24, poz. 83 z późn. zmian.). Wykorzystywanie ich bez zgody w jakikolwiek sposób jest niezgodne z prawem.

© KARABELA 2008-2017

Adres do korespondencji:
ul. Ogrodowa 8 lok. 87
00-896 Warszawa


NIP 527-171-74-74
Regon 140626604

telefon:
+48 608 306 905
Adres e-mail:

ROTOGRAF
www.rotograf.com.pl
Doradztwo w przygotowaniu publikacji do druku.